OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Údaje o firmě:
Šárka Žaludová
Boloňská 603/19
Praha 15, Horní Měcholupy
10900
IČ: 02256461

1) Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup výrobků firmy "Šárka Žaludová" v internetovém obchodě www.dekorativnipernicky.cz (dále uvedeno jako "prodávající"). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2) Práva a povinnosti prodávajícího
- prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku 
- prodávající má právo odmítnout objednávku z důvodů naplněné výrobní kapacity
- veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce kupujícím jsou důvěrné a prodávající se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetí straně

3) Práva a povinnosti kupujícího
- kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného
- s celkovou cenou objednávky je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením
- při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje

4) Přijetí a vyřízení objednávky
- veškeré objednávky podané prostřednictvím www.dekorativnipernicky.cz jsou závazné
- zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí
- podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů
- místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce (netýká se osobního odběru)

5) Lhůta pro vyřízení objednávky
- po přijetí závazné objednávky kontaktuje prodávající kupujícího o termínu dodání zboží
- zboží obvykle dodáváme do 10-ti pracovních dní, v mimořádných případech (přeplněná výrobní kapacita) může dojít k prodlevě, o které bude kupující neprodleně informován

6) Způsoby doručení zboží:
Osobní odběr
- zboží je možné vyzvednout na adrese firmy, termín předání zboží je vždy nutné předem telefonicky domluvit

Česká pošta (Balík do ruky)
- poštovné je účtováno ve výši 208,- Kč (vč. poplatku 30,- za přepravu křehkého zboží a poplatek za dobírku 50,- Kč)
- pokud nebude kupující zastižen doma, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky, kterou si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení
- zásilka je obvykle doručena do 2. dne od odeslání, o odeslání je zákazník informován e-mailem České pošty  
- pokud je balík viditelně poškozen, uplatněte reklamaci přímo u České pošty, za škody vzniklé při přepravě zboží nenese prodávající odpovědnost

7) Způsoby úhrady zboží
Způsoby úhrady je možné vybrat v objednávce:
- osobní odběr: platí se v hotovosti při osobním odběru
- dobírka: objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti
- případně převodem na bankovní účet prodávajícího prostřednictvím faktury
- při objednávce zboží nad 1000,- Kč (bez poštovného a balného) je nutné předem složit zálohu ve výši 40% z celkové ceny objednávky, zálohu lze provést v hotovosti osobně na místě firmy nebo bankovním převodem


8) Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v těchto případech:     
  - zboží nelze z technických důvodů vyrobit    
  - výrazným způsobem se změnila cena dodávaného zboží
V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

9) Zrušení objednávky ze strany kupujícího storno podmínky:
- pokud kupující provede storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou
- storno objednávky lze poslat e-mailem nebo telefonicky, kdy je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky
Právo kupujícího odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě, má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno individuálně podle přání kupujícího.

10) Rozpor s objednávkou
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího objednávce, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od objednávky odstoupit.

11) Ochrana osobních údajů
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením těchto obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 24.5.2018 až do odvolání.

V Praze dne 24.5.2018                                                                                          Šárka Žaludová

NTE0MDBmZW